Vipa

Areal: 100 m²

Kapasitet: 
U-bord: 30 personer
Klasse: 70 personer
Kino: 110 personer
Gruppe: 45 personer
Bankett: 110 personer

Vipa er luftig, åpen og har teppe/vinylgulv. Møtesalen ligger i hotellets nybygg og har sjøutsikt. 

Den er utstyrt med det siste innen AV- og datautstyr. Alle møtefasiliteter er inkludert i våre konferansepakker.